FINANSIELL INFORMATION

För att se Ampla Kapitals senaste årsredovisning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) årsredovisning 2020

För att se Ampla Kapitals senaste bokslutskommuniké vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2020

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q4 2020

För att se Ampla Kapitals senaste delårsrapport vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) delårsrapport avseende perioden 1 januari 2020 – 30 juni 2020

För att se Ampla Kapitals senaste årsredovisning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) årsredovisning 2019

Ampla Kapital avslutar återköp av obligationer:

Ampla Kapital AB (publ) avslutat återköp av obligationer

För att se Ampla Kapitals erbjudande om återköp av kapital- och vinstandelsbevis med ISIN SE0006091880 vänligen klicka här för 1. Erbjudandedokumentation, samt 2. Pressmeddelande:

Ampla Kapital AB (publ) återköpserbjudande avseende kapital- och vinstandelsbevis ISIN SE0006091880

 Ampla Kapital AB (publ) pressmeddelande avseende återköpserbjudande ISIN SE0006091880

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q4 2019

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q3 2019

Ampla Kapital avslutar återköp av obligationer:

Ampla Kapital AB (publ) avslutat återköp av obligationer

För att se Ampla Kapitals erbjudande om återköp av kapital- och vinstandelsbevis med ISIN SE0006091880 vänligen klicka här för 1. Erbjudandedokumentation, samt 2. Pressmeddelande:

Ampla Kapital AB (publ) återköpserbjudande avseende kapital- och vinstandelsbevis ISIN SE0006091880

Ampla Kapital AB (publ) pressmeddelande avseende återköpserbjudande ISIN SE0006091880

För att se Ampla Kapitals senaste prospekt avseende kapital- och vinstandelsbevis med ISIN SE0006091880 vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) prospekt kapital- och vinstandelsbevis ISIN SE0006091880

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

 Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q2 2019

 För att se Ampla Kapitals senaste delårsrapport vänligen klicka här:

 Ampla Kapital AB (publ) delårsrapport avseende perioden 1 januari 2019 – 30 juni 2019

För att se Ampla Kapitals bolagsordning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) bolagsordning

För en redogörelse av resultaten av obligationsinnehavarstämma den 14 augusti 2019 avseende ISIN SE0006091880 vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) protokoll fört vid obligationsinnehavarstämma den 14 augusti 2019

För de ändrade obligationsvillkoren avseende värdepapper med ISIN SE0006091880 vänligen klicka här:

Ampla Kapital (publ) ändrade villkor för kapital- och vinstandelsbevis med ISIN SE0006091880

För att se Ampla Kapitals senaste pressmeddelande (kallelse till obligationsinnehavarstämma den 14 augusti 2019) vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) kallelse till obligationsinnehavarstämma

För att se Ampla Kapitals senaste pressmeddelande (kallelse till obligationsinnehavarstämma den 19 juli 2019) vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) kallelse till obligationsinnehavarstämma

För att se Ampla Kapitals senaste pressmeddelande (kallelse till obligationsinnehavarstämma den 27 juni 2019) vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) kallelse till obligationsinnehavarstämma

För att se Ampla Kapitals senaste årsredovisning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) årsredovisning 2018

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q4 2018

För att se Ampla Kapitals senaste bokslutskommuniké vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2018

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q3 2018

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q2 2018

För att se Ampla Kapitals senaste delårsrapport vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) delårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 juni 2018

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q1 2018

För att se Ampla Kapitals senaste årsredovisning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) årsredovisning 2017

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q4 2017

För att se Ampla Kapitals senaste bokslutskommuniké vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2017

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q3 2017

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q2 2017

För att se Ampla Kapitals senaste delårsrapport vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) delårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 juni 2017

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q1 2017

För att se Ampla Kapitals senaste årsredovisning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) årsredovisning 2016

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q4 2016

För att se Ampla Kapitals senaste bokslutskommuniké vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2016

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

 Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q3 2016

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q2 2016

För att se Ampla Kapitals senaste delårsrapport vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) delårsrapport januari 2016 – juni 2016

För att se Ampla Kapitals senaste årsredovisning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) årsredovisning 2015

För att se Ampla Kapitals senaste bokslutskommuniké vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2015

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q4 2015

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q3 2015

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q2 2015

För att se Ampla Kapitals senaste delårsrapport vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) delårsrapport januari 2015 – juni 2015

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q1 2015

För att se Ampla Kapitals senaste årsredovisning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) årsredovisning 2014

För att se Ampla Kapitals senaste pressmeddelande vänligen klicka här:Ampla

 Kapital AB – Pressmeddelande om slutlig lösen och avnotering av RB 1 220630