FINANSIELL INFORMATION


För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q3 2018

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q2 2018

För att se Ampla Kapitals senaste delårsrapport vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) delårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 juni 2018

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q1 2018

För att se Ampla Kapitals senaste årsredovisning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) årsredovisning 2017

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q4 2017

För att se Ampla Kapitals senaste bokslutskommuniké vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2017

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q3 2017

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q2 2017

För att se Ampla Kapitals senaste delårsrapport vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) delårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 juni 2017

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q1 2017

För att se Ampla Kapitals senaste årsredovisning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) årsredovisning 2016

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q4 2016

För att se Ampla Kapitals senaste bokslutskommuniké vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2016

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

 Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q3 2016

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q2 2016

För att se Ampla Kapitals senaste delårsrapport vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) delårsrapport januari 2016 – juni 2016

För att se Ampla Kapitals senaste årsredovisning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) årsredovisning 2015

För att se Ampla Kapitals senaste bokslutskommuniké vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2015

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q4 2015

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q3 2015

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q2 2015

För att se Ampla Kapitals senaste delårsrapport vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) delårsrapport januari 2015 – juni 2015

För att se Ampla Kapitals senaste portföljsammanställning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) portföljsammanställning Q1 2015

För att se Ampla Kapitals senaste årsredovisning vänligen klicka här:

Ampla Kapital AB (publ) årsredovisning 2014