AMPLA KAPITAL

Vi erbjuder senior, junior och helhetsfinansiering till den kommersiella sektorn inom vilken vårt team har över 75 års sammanlagd erfarenhet av att finansiera, äga och förvalta tillgångar. De ansvariga personerna på Ampla har djup marknadskunskap och en ingående förståelse för de specifika frågor som berör fastighetsägande i de aktuella geografierna och marknadssegmenten, vare sig det gäller tekniska, juridiska eller affärsmässiga förhållanden.
Amplas huvudpersoner har finansierat fastigheter tillhörande några av de ledande fastighetsbolagen i Norden tidigare under sina karriärer och sedan verksamhetens början, och de har ett brett nätverk bestående av personer och företag som äger, finansierar och rådger inom den lokala fastighetsmarknaden.