TEAM_MG_8337_AMPLA_RF

Rickard Fischerström, verkställande direktör

Rickard ansvarar för den dagliga driften på Ampla samt för juridiska och strukturella frågor på transaktionsnivå. Rickard har arbetat med corporate finance och kapitalförvaltning på Robertson Stephens, UBS, Lazard och Private Advisors i London sedan 2000. Rickard är utbildad jurist från Stockholms Universitet.

_MG_8173_AMPLA_ML

Magnus Löfgren, kreditansvarig

Magnus ansvarar för kreditarbetet på Ampla inklusive intitiering, utvärdering och utfärdande av lån. Magnus är fastighetsfinansiär och investerare sedan 1996 med erfarenhet från Skanska i Warsawa, Resolution Property och Argo Capital i London, och sedan 2010 i egen regi som ägare och förvaltare av ett privat bestånd av kommersiella fastigheter i Sverige och utomlands. Magnus är utbildad lantmätare från Kungliga Tekniska Högskolan.


_MG_8215_AMPLA_HJ

Håkan Johanson, styrelseordförande

Håkan är ordförande i Ampla Kapital och medlem av dess kreditkommitte. Håkan har fyrtio års erfarenhet av fastighetsfinansiering. Tidigare VD i Norden för Eurohypo och ansvarig för fastighetsJinansiering på LB Kiel i Stockholm. Dessförinnan på Depfa Bank, Credit Lyonnais och Banque Worms i London, Paris, Frankfurt, Zürich och Luxemburg. Nuvarande seniorrådgivare på Colliers International i Stockholm. Jurist från Stockholms Universitet.