FILOSOFI


Ampla Kapital erbjuder finansiering till en varierad grupp låntagare. Lånen säkerställs över samtliga sektorer inom den kommersiella fastighetsmarknaden. Fokus ligger på att stödja förvärv och omfinansieringar där det finns en tydlig plan för värdeskapande och där sponsorn deltar med ett betydande aktiekapital. Vi utvärderar finansieringsmöjligheter med utgångspunkt i fastighets-fundamenta där de viktigaste komponenterna är värdering, kassaflöden och likviditet. Vår analys är fokuserad på att fastställa verkliga marginaler och att bedöma förmågan hos en tillgång att bära belåning. Vi söker diversifiering på lånenivå och transaktioner med potential för värdeskapande avseende både kassaflöde och värdering. Vi utvärderar lån och säkerheter från ett dubbelt perspektiv; ägarens och kreditgivarens. Vi undviker specifika, indentifierade riskfaktorer, fundamentalt oattraktiva tillgångar och låntagare utan erforderlig erfarenhet, kompetens och materiellt riskdeltagande.